Pourerere.jpg

Heretaunga Tamatea Settlement Trust

PIKI MAI KAKE MAI

"Ehara taku toa i te toa takitahi, engari taku toa, he toa takitini"

My strength is not that of an individual but that of the collective

KO WAI MĀTAU?

ABOUT US

Heretaunga Tamatea Settlement Trust is the Post Settlement Governance Entity for Heretaunga Tamatea established to receive the redress negotiated by He Toa Takitini in settlement of the historical Treaty grievances of Heretaunga Tamatea against the Crown.

6.jpg
Existing website background-websize.jpg

TE KURA NUI

VISION

Rei Kura rei ora te mauri e

Tino Rangatiratanga over our whenua and our waters for our people