Ngā Marae o Heretaunga Tamatea

Houngarea
Marae
Kohupātiki
Marae
Mataweka
Marae
Omahu
Marae
Rākautātahi
Marae
Rūnanga
Marae
Te Āwhina
Marae
Kahurānaki
Marae
Korongotā
Marae
Mihiroa
Marae
Pourērere
Marae
Rongomaraeroa
Marae
Te Tapairu
​Pā
Te Rongo a Tahu
Waipatu
Marae
Kairākau
Marae
Matahiwi
Marae
Mangaroa
Marae
Pukehou
Marae
Ruahāpia
Marae
Taraia
Marae
Waimārama
Marae
Te Whatuiāpiti
Marae