Dr. David
Tīpene-Leach
Overview
Hira Huata Whakapapa o Ngā Wai
Professor
Roger Maaka The Global Agenda
Mereana Wycliffe-Belcher
Karanema Reserve
Nikora Kupa
Ko au, ko koe,
Ko koe, ko au
Moana Jackson Scale of Land Loss
Dr. Benita Wakefeild
Water Resource
Te Aranga Hakiwai Importance of Language & Culture
Gary Moreiti
Te Aute College
Michelle Kaukau
Complaint
Piri Sciascia
Separation from Economic Developement
Ngahiwi Tomoana Traditional Iwi Alliances
Dr. James Graham & Parekura Pewhairangi
Leon Hawea
Ngā Mamae o Ngai Te Rangikoianake
Sir Anand Satyanand
Reflection
Ahiahi Robinson
Lake Whatuma
Dr. Annemarie Gillies
Poverty in the Fruit Bowl of NZ
Dr. James Grahama
Te Roto a Tara
Jerry Hapuku
Te Hapuku Te Ika Nui o te Moana
David
Tīpene-Leach
Reflections