Te Pātaka

Nau mai ki te pātaka pupuri kōrero a Heretaunga Tamatea.  Ka noho ko tēnei hei whare whakakōrero i ngā mahi a te hunga nei.

He Toa Takitini & The Crown
Deed of Mandate
Heretaunga Tamatea Settlement Trust - Deed of Trust
Heretaunga Tamatea Settlement Bill
Heretaunga Tamatea Settlement Deed of Historical Claims
Heretaunga Tamatea Settlement Trust Annual Report 2018
Deed of Settlement Summary
Summarised Financial Report
For the Year Ended 31 March 2019
Heretaunga Tamatea Settlement Trust Annual Report 2017
Report of the Independant Auditor
On Summary Financial Statement
For the Year Ended 31 March 2019
Constitutional Review
Final Discussion Document