Penelope WhitiWhiti

Ko Ngā Pae Maunga o Ruahine ngā maunga

Ko Ngaruroromokotuararo ki Rangatira te awa

Ko Omahu te ūkaipō

Ko Ngāti Kahungunu te iwi

Ko Ngāi Te Upokoiri te hapū

Ko Renata Kawepo te tangata

Ko Penelope Hinehau WhitiWhiti ahau

 

Tēnā rā koutou katoa.

I te tuatahi, e tika ana kia wehi ki te Atua, me whakakororia tōnā ingoa i ngā wā

katoa.  Nō reira, e te Matua, ko tēnei te mihi atu ki a koe.

 

As you may know, I am the incumbent Omahu representative sitting on both the He Toa Takitini Taumata, (the organisation mandated to negotiate the Heretaunga Tamatea Treaty of Waitangi Historical Claims)and the Heretaunga Tamatea Settlement Trust Board (organisation mandated to receive the Heretaunga Tamatea Waitangi Treaty Settlement).

 

Since being mandated by Ngai Te Upokoiri and Ngāti Hinemanu to represent the Omahu people in 2009, I have sat at the He Toa Takitini table, shoulder to shoulder with the other board members, negotiators and lead negotiator planning and implementing a “bold, strategic and politically astute” Deed of Settlement.  In addition to which, I have also spent the past two years as a trustee on the Interim Heretaunga Tamatea Settlement Board.

 

Whilst sitting at the negotiation table I have gained a deep understanding of the Treaty of Waitangi Tribunal processes and governance knowledge.  In 2009 I was also elected to the He Toa Takitini Executive Board by the HTT Taumata Board.  Reporting to a governance board in an executive role has been an enormous learning experience. 

 

I am very committed to leaving a legacy for the future of our Ngāti Kahungunu ki Heretaunga Tamatea tamariki/mokopuna.  This means setting up the Heretaunga Tamatea Settlement Trust to be an effective board.

I am very proud to stand on my marae as a hapu member in whatever role is required.  Like most young people I began my journey at the back in the kitchen with a teatowel. I eventually made my way out of the kitchen and into the dining room until I was summoned to take my place out the front with the kuia and kaumātua.

I have been extremely lucky to have learned my reo and the tikanga and kawa of our marae at the feet of my pakeke.  As a result my reo has been enhanced by listening to the re-telling of the histories, the reciting of whakapapa, whaikōrero, karanga and mōteatea steeped in sadness and poignancy.

I believe that I have already made an effective contribution to the Heretaunga Tamatea Settlement Trust Governance Board and I still have more to contribute. 

I have gained a historic knowledge of the Heretaunga Tamatea Claims by listening to claimants grievances, by reading of the injustices recording by our tīpuna in the old Maori newspapers and by learning our histories as told in our Waiata kōroua…