top of page

Search Results

18 items found for ""

 • Piki Mai | Heretaunga Tamatea Settlement Trust

  NOMINATIONS FOR ELECTIONS 2023 Click below to find out more! Learn More Heretaunga Tamatea Settlement Trust PIKI MAI KAKE MAI "Ehara taku toa i te toa takitahi, engari taku toa, he toa takitini" My strength is not that of an individual but that of the collective KO WAI MĀTAU? ABOUT US Heretaunga Tamatea Settlement Trust is the Post Settlement Governance Entity for Heretaunga Tamatea established to receive the redress negotiated by He Toa Takitini in settlement of the historical Treaty grievances of Heretaunga Tamatea against the Crown. MORE > TE KURA NUI VISION Rei Kura rei ora te mauri e Tino Rangatiratanga over our whenua and our waters for our people STRATEGY DOCUMENT > "Ehara taku toa i te toa takitahi, engari taku toa, he toa takitini" My strength is not that of an individual but that of the collective Annual Report 2022 Te Pātaka Update My Details QUICK LINKS Piki Mai Mō Mātau Journey to Settlement Ngā Marae Ngā Taratī Ngā Pou Pou Tahua Pou Kitea Rēhita Mai Elections Digital Archives Te Pātaka Settlement Bill Readings Whare Kōrero Gallery Other Resources Pānui Whakapā Mai / Contact Us Copyright © 2021 Heretaunga Tamatea Settlement Trust, All Rights Reserved CONTACT US PHONE 0800 (TAKITINI) 0800 825484 06 876 6506 EMAIL office@heretaungatamatea.iwi.nz ADDRESS 1st Floor, BNZ Building 117 Heretaunga Street W, Hastings POST PO Box 2192, Stortford Lodge, Hastings 4156 CONNECT WITH US @HeretaungaTamatea @HeretaungaTamatea

 • Trust Deed Changes | Heretaunga Tamatea

  Trust Deed Changes This is your Project Page. It's a great opportunity to help visitors understand the context and background of your latest work. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share. Deed of Trust (Original) Placeholder for OG Trust Deed to provide context. Deed of Trust (Updated) Placeholder for new Trust Deed to provide further explanation. Narrative Booklet Placeholder for Narrative Booklet

 • Elections | Heretaunga Tamatea

  Elections 2023 Nominations are hereby invited for the 23 Trustee positions within Heretaunga Tamatea Settlement Trust (HTST) for the following Marae : Houngarea Marae Kairākau Marae Kahurānaki Marae Kohupātiki Marae Korongatā Marae Mangaroa Marae Matahiwi Marae Mataweka Marae Mihiroa Marae Ōmāhu Marae Pourērere Marae Pukehou Marae Rākautātahi Marae Rongomaraeroa Marae Ruahāpia Marae Rūnanga Marae Taraia Marae Te Awhina Marae Te Rongo a Tahu Marae Tapairu Marae Te Whatuiāpiti Marae Waimārama Marae Waipatu Marae Forms/Documents Notice of Elections Our Advertisement for the Elections. ​ Let's Go Nomination Pack Which contains: Nomination Form Candidate Profile Form Candidate Election Guidelines Let's Go Deed of Trust If you require more information regarding our Trusts process. ​ ​ Let's Go

 • Other Resources | Heretaunga Tamatea Settlement Trust

  Other Resources Waiata Ngāti Kahungunu Medley Video credit: Iwi Anthems/Taikura Video credit: Iwi Anthems E Pari Rā Tahi nei taru kino Video credit: Iwi Anthems Pinepine te kura

 • Whare Kōrero | Heretaunga Tamatea Settlement Trust

  He Toa Takitini Whare Kōrero The Whare Kōrero was held from June 5-8, 2013 at Te Aute College and EIT Hawke's Bay. This was the first opportunity for Heretaunga-Tamatea claimants to speak directly to the Crown of the hurt and injustice inflicted on our whānau and hapū as a result of breaches of the Treaty of Waitangi. The Crown was represented by the former Governor General, the Rt Hon Sir Anand Satyanand and Chief Crown Negotiator, Pat Snedden. Videos coming soon - Watch this space!

 • Ngā Marae | Heretaunga Tamatea Settlement Trust

  Ngā marae Heretaunga Tamatea Settlement Trust serves 23 marae across Heretaunga and Tamatea. VIEW MARAE > Anchor 1 O, H, T, K Omahu Ko Puketapu te maunga Ko Ngaruroromokotuararokirangatira te awa Ko Karu Karu te kaitiaki o te awa Ko Tākitimu te waka Ko Renata Kawepo te tangata Ko Kahukuranui te whare tipuna Ko Huikai te tekoteko Ko Ruatapuwahine te wharekai Ko Ngāti Hinemanu me Ngāi Te Upokoiri ngā hapū Ko Ōmahu te Marae VIEW FACEBOOK > Trustee Representative Renata Hakiwai Houngarea Ko Tākitimu te waka Ko Ngāti Ngarengare, Ngāti Papatuamāro, Ngāti Te Rehunga, Ngāti Tamaterā, Ngāti Kotahi ngā hapū Ko Kahurānaki te maunga Ko Ngaruroro, ko Tukituki ngā awa Ko Houngarea te whare, ko Rākaihikuroa te tekoteko Ko Tāwirirangi te whare kai Ko Te Pakipakitanga ā Hinetemoa te papakainga Tihei kei te pito! Trustee Representative Tanira Te Au Taraia Ko Tākitimu te waka Ko Tamatea Arikinui te tangata Ko Ngāti Hotoa te hapū Ko Kahurānaki te maunga Ko Ngaruroro, ko Tukituki ngā awa Ko Taraia te whare tipuna Ko Kakīrawa te whare kaumātua Trustee Representative Kane Koko Korongatā Ko Tākitimu te waka Ko Tamatea Arikinui te tangata Ko Ngāti Pōporo te hapū Ko Kahurānaki te maunga Ko Ngaruroro, ko Tukituki ngā awa Ko Nukanoa te wharenui Ko Matariki te wharekai Trustee Representative Laura-Margaret Kele VIEW WEBSITE > R, TW, M,P Rākautātahi Ko Ruahine te maunga Ko Manawatū, ko Mākaretū ngā awa Ko Ruataniwha te mānia Ko Te Poho o Te Whātuiāpiti te whare tipuna Ko Ngāti Mārau, ko Ngāi Te Rangitotohu, ko Ngāi Te Rangitekahutia ngā hapū Ko Rākautātahi te marae Trustee Representative Brian Morris VIEW FACEBOOK > Te Whatuiāpiti Ko Kauhehei te maunga Ko Papanui te awa Ko Te Whātuiāpiti te marae Ko Tākitimu te waka Ko Ngāi Te Whātuiāpiti me Ngāti Kahungunu ngā iwi Trustee Representative Erin Sandilands VIEW FACEBOOK > Mataweka Ko Ruahine te maunga Ko Tukituki, ko Waipawa nga awa Ko Ngāi Te Whātuiāpiti, ko Ngāi Toroiwaho, Ko Ngāi Te Hauapu ngā hapū Ko Nohomaiterangi te whare tipuna Ko Mataweka te marae Trustee Representative Kohine Rata Pukehou Ko Kauhehei te maunga. Ko Te Roto-a-Tara te waiū, ko Roto-a-Kiwa te roto. Ko Te Wai-nui-ā-rapa te wairere, ko Tukituki te awa. Ko Keke Haunga te whare-tipuna, ko Kauhehei te whare-kai. Ko Tamaiwa te whare-kāuta, ko Papa-aruhe te papa-kāinga. Ko Ngāi Te Whatu-i-āpiti, Ngāi Te Hurihanga-i-te-rangi, Ngāi Te Rangi-te-kahutia, Ngāti Pukututu ngā hapū. Ko Te Whātuiāpiti te tipuna, ko Renata Pukututu te tangata. Ko Tākitimu te waka. Ko Pukehou te marae Tihei mauri ora! Trustee Representative Elizabeth Graham VIEW FACEBOOK > R, K, R, M Rongomaraeroa Ko te Awapūtahi te maunga Ko Taurekaitai te awa Ko Rongomaraeroa te marae Ko Ngāti Kere te hapū Ko Ngārangiwhakaūpoko te tangata Trustee Representative Keri Ropiha VIEW FACEBOOK > Kahurānaki Ko Tākitimu te waka Ko Ngāi Te Rangikoianake te hapū Ko Kahurānaki te maunga Ko Ngaruroro, ko Tukituki ngā awa Ko Poukawa te waiū Ko Te Hapuku te tangata Trustee Representative Jerry Hapuku VIEW WEBSITE > Ruahāpia Ko Tākitimu te waka Ko Tamatea Arikinui te tangata Ko Ngāti Hāwea te hapū Ko Kahurānaki te maunga Ko Ngaruroro, ko Tukituki ngā awa Ko Karaitiana Takamoana te wharenui Ko Winipere te wharekai Trustee Representative Peter Paku Matahiwi Ko Tākitimu te waka Ko Kahurānaki te maunga Ko Tukituki te awa Ko Ngāti Hāwea, Ngāti Hinemoa, Ngāti Kautere ngā hapū Ko Māui Tikitiki a Taranga te tekoteko Ko te Matau o Māui te wharenui Ko Hina Taranga te wharekai Ko Matahiwi te marae Trustee Representative Papara Carroll W, K, W, T Waipatu Ko Tākitimu te waka Ko Tamatea Arikinui te tangata Ko Ngāti Hori, Ngāti Hāwea, Ngāti Hinemoa ngā hapū Ko Kahurānaki te maunga Ko Ngaruroro te awa Ko Heretaunga te whare Trustee Representative Ngahiwi Tomoana Kohupātiki Ko Kahurānaki, ko Te Matā o Rongokako ngā maunga Ko Ngaruroromokotuararokirangatira te awa Ko Ngāti Hori, Ngāti Hinemoa, Ngāti Toaharapaki ngā hapū Ko Hineahuone te wharekai Ko Tānenuiarangi te whare tipuna Ko Kohupātiki te marae Ko Tākitimu te waka Ko Paora Torotoro te tangata Trustee Representative Margie McGuire VIEW FACEBOOK > Waimārama Ko Tākitimu te waka Ko Te Whanganui-ā-Tara te maunga Ko Waingōngoro rāua ko Pouhōkio ngā awa Ko Waimārama te marae, Ko Taupunga te whare tipuna Ko Ngāti Kurukuru, Ngāti Whakaiti, Ngāti Hikatoa, Ngāti Urakiterangi ngā hapū Ko Morehu Te Amohaere te wharekai Ko Tiakitai te tangata Trustee Representative Wikitoria Osborne VIEW WEBSITE > Te Tapairu Ko Ruahine te maunga Ko Tukituki me Waipawa ngā awa Ko Tākitimu te waka Ko Tamatea Arikinui te tangata Ko Te Tapairu Pā te marae Ko Amiria te whare kai Ko Te Whaea O Katoa te whare karakia Ko Ngāti Mārau me Ngāti Te Rangitotohu ngā hapū Ko Ngāti Kahungunu te iwi Trustee Representative Waireamana Kara TA, R, TRT, P Te Āwhina Ko Te Rae o Tahumata te maunga Ko Ngaruroro te awa Ko Te Awhina te marae Ko Tākitimu te waka Ko Ngāti Hinemanu, Ngāi Te Upokoiri, Ngāti Mahuika, Ngāti Honomokai ngā hapū Trustee Representative Natasha Hanara Rūnanga Ko Te Horo, ko Pukekautuku ngā maunga Ko Rūnanga te roto Ko Te Aroha te whare tipuna Ko Puanani te wharekai Ko Raniera Te Ahiko te tangata Ko Ngāti Mahuika , Ngāti Hinemanu me Ngāi Te Ūpokoiri ngā Hapū Trustee Representative Noel Berney Te Rongo a Tahu Ko Te Rangi-Tapu-ā-Whata te maunga Ko Whatumā te waiū Ko Ngāi Te Kikiri o te Rangi, ko Ngāi Tahu Mākakanui, ko Ngāi Toro-i-waho ngā hapū. Ko Te Rongo-a- Tahu te marae Ko Tākitimu te waka Ko Ngāti Kahungunu te iwi Trustee Representative John-Barry Smith VIEW FACEBOOK > Pourērere Ko Pōnui raua ko Tukituki ngā awa Ko Te Apiti te maunga Ko Ngāi Te Oatua, Ngāi Tamaterā, Ngāti Hikatoa ngā hapū Ko Tumāpuhia te tangata Ko Kairākau te whenua tapu E tū Kairākau! Trustee Representative Robin Hape K, M, M Kairākau Ko Pōnui raua ko Tukituki ngā awa Ko Te Apiti te maunga Ko Ngāi Te Oatua, Ngāi Tamaterā, Ngāti Hikatoa ngā hapū Ko Tumāpuhia te tangata Ko Kairākau te whenua tapu E tū Kairākau! Trustee Representative Tuakana August Mangaroa Ko Tākitimu te waka Ko Tamatea Arikinui te tangata Ko Kahurānaki te maunga Ko Ngaruroro te awa Ko Takaparata te taniwha Ko Kārewarewa te manga roa Ko Hikawera tuarua te wharenui Ko Hinetemoa te wharekai Ko Ngāti Rāhunga I te Rangi, Ngāti Poporo, Ngāti Pahu, Ngāti Pouwharekura ngā hapū Ko Ihaka Kāpō te Urupā Trustee Representative Cordry Huata Mihiroa Ko Tākitimu te waka Ko Tamatea Arikinui te tangata Ko Ngāti Mihiroa te hapū Ko Kahurānaki te maunga Ko Ngaruroro, ko Tukituki ngā awa Ko Mihiroa te whare tipuna Ko Pukepuke Tangiora te wharekai Trustee Representative Sarah Reo

 • Gallery | Heretaunga Tamatea Settlement Trust

  Gallery 1/23 Strategic Planning Engagement Hui Heretaunga Tamatea 1/25 Māori Affairs Select Committee Hearing Havelock North 2018 Zhane Whelan and Pita Sharples 1/21 Heretaunga Tamatea Claims Settlement Bill 3rd and Final Reading Parliament Building, Pōneke 1/24 The Deed of Settlement Signing Te Aute College 2015

 • Pou Tahua | Heretaunga Tamatea Settlement Trust

  Pou Tahua ECONOMIC "Te tapuae o Rongokako – tapuae nui, tapuae roa" Seeding our footprint into the future, like that of Rongokako – far reaching and broad. READ MORE > Investment Committee Members Renata Hakiwai Chairman – HTST Trustee Keri Ropiha HTST Trustee Kane Koko HTST Trustee Justin Kean Independent – Property Manager Daniel Musset Independent - Investment Advisor Ben Nettleton Independent - Lawyer Anchor 1 Investment Committee Heretaunga Tamatea Settlement Trust established its Investment Committee in October 2020. There are three Trustees from HTST on the committee. These are Chairman Renata Hakiwai, representative for Omahu Marae, Kane Koko, representative for Taraia Marae, and Keri Ropiha, representative for coastal marae, Rongomaraeroa. ​ Three highly experienced independents are also on the committee. These are Daniel Musset - Investment Advisor, Ben Nettleton – Lawyer, and Justin Kean - Property Manager. The Investment Committee is responsible for growing the putea and leading the associated developments, including managing investments, appointing fund managers and more direct investment, including the development of the property portfolio. The first task of the Investment Committee was to put in place the Investment framework that includes the Investment Strategy and the Statement of Investment Policy and Objectives. INVESTMENT STRATEGY > SIPO > Investment Strategy Property Portfolio The first major investment made by Heretaunga Tamatea Settlement Trust was the purchase of 22 hectares at 238 Stock Road, Bridge Pa on the 28th of February 2020. The attraction of this land is its location at the eastern fringe of Flaxmere and neighbouring property at 49a Dundee Drive, Flaxmere. It also presents an opportunity to develop a housing stronghold in collaboration with the Hastings District Council, Kainga Ora and other housing providers that will bring affordable and warm houses to the people of Heretaunga Tamatea. ​ The property portfolio grew on 3 June 2021 with the purchase of six properties from the Deferred Purchase programme. This programme provided HTST with an 18 month timeframe from the settlement date to indicate its interest in purchasing certain listed properties. Six properties were purchased through this programme: 21 Boston Crescent, Flaxmere, Hastings 14 Mangarau Crescent, Havelock North Pukeora Block, Waipukurau 204 Southampton Road, Hastings 49A Dundee Drive, Flaxmere, Hastings 78 Stock Road, Flaxmere, Hastings Current Investments April 2020 - March 2021 Financial Year

 • Pānui | Heretaunga Tamatea Settlement Trust

  Pānui NEWS Nau mai ki te pātaka karere Welcome to your newshub Ngā Pānui NEWS & EVENTS Meri Kirihimete ​ EMPLOYMENT OPPORTUNITIES KAWEKA GWAVAS FOREST TRUST AGM 2022 Pānui 2022 ​ Constitutional Evaluation Review Phase Two Results of By-Elections 2022 Expressions of Interest - Artwork Design By-Elections 2022 Pānui 2022 Chief Executive Officer Pōwhiri COVID-19 Response Update 13 September 2021 HTST Announces New CEO AGM 2021 Pānui 2021 ​ HTST AGM 2022 AGM 2022 Results of By-Election 2022 Constitutional Evaluation Review Phase Two - Update Summary Financial & Audit Report Kaweka Gwavas Forest Trust AGM HTST AGM 2021 AGM 2021 Celebrating Pania - 70 years on AGM Notice Ngā Karanga Hapū o Kairākau Te Aka Kūmara o Aotearoa Info Update Pānui ki te Iwi Update your details to stay informed. COVID-19 Response Update 19 October 2021 Household Energy and Efficiency Costs AGM POSTPONED Ngā Karanga Hapū o Kairākau AGM 2021 Te Kaahu NEWSLETTERS Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Newsletters Te Kaahu Issue #1 December 2019 Te Kaahu Issue # January 2020 Te Kaahu Issue #2 January 2020 Te Kaahu Issue #3 Februrary 2020 Te Kaahu Issue #4 March 2020 Te Kaahu Issue # January 2020 Te Kaahu Issue #5 Matariki 2020 Te Kaahu Issue #6 Christmas 2020 Pae Pāpāho Pāpori SOCIAL MEDIA Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Facebook VIEW > Share Your Kōrero Ki konei whakapāohotia ai ngā pānui a Heretaunga Tamatea. Mehemea he pānui āu, ā koutou rānei, tukua mai ki a mātau. ​ If you or your organisation have any news or notices to be shared, send them through to us at comms@heretaungatamatea.iwi.nz and we can share them here.

 • Te Pātaka | Heretaunga Tamatea Settlement Trust

  Te Pātaka Nau mai ki te pātaka kōrero a Heretaunga Tamatea. Welcome to the repository of key documents VIEW DOCUMENTS > Anchor 1 Treaty Settlement Documents He Toa Takitini & The Crown Deed of Mandate VIEW > Heretaunga Tamatea Settlement Trust - Deed of Trust VIEW > Heretaunga Tamatea Settlement Bill VIEW > Heretaunga Tamatea Settlement Deed of Historical Claims VIEW > Deed of Settlement Summary VIEW > Deed of Settlement VIEW > Deed of Settlement - Attachments VIEW > Deed of Settlement - Documents VIEW > Deed of Settlement General Matters VIEW > Deed of Settlement - Property Redress VIEW > Annual Reports Heretaunga Tamatea Settlement Trust Annual Report 2017 VIEW > Heretaunga Tamatea Settlement Trust Annual Report 2018 VIEW > Journey To Settlement VIEW > Heretaunga Tamatea Settlement Trust Annual Report 2019 VIEW > Heretaunga Tamatea Settlement Trust Annual Report 2020 VIEW > Heretaunga Tamatea Settlement Trust Annual Report 2021 VIEW > Report Heretaunga Tamatea Settlement Trust Annual Report 2022 VIEW > Financial Reports Report of the Independant Auditor On Summary Financial Statement For the Year Ended 31 March 2019 VIEW > Summarised Financial Report For the Year Ended 31 March 2019 VIEW > Summarised Financial Report For the Year Ended 31 March 2020 VIEW > Report of the Independant Auditor On Summary Financial Statement For the Year Ended 31 March 2020 VIEW > Summarised Financial Report For the Year Ended 31 March 2021 VIEW > Summarised Financial Report For the Year Ended 31 March 2022 VIEW > Report of the Independant Auditor On Summary Financial Statement For the Year Ended 31 March 2020 VIEW > Summarised Financial Report For the Year Ended 31 March 2021 VIEW > Summarised Financial Report For the Year Ended 31 March 2022 VIEW > Other Key Documents Report of the Independant Auditor On Summary Financial Statement For the Year Ended 31 March 2022 VIEW > 'WHANAKE TE KURA' Five Year Strategic Plan 2019 - 2024 VIEW >

 • Mō Mātau | Heretaunga Tamatea Settlement Trust

  Ko wai mātau? ABOUT US READ MORE > Anchor 1 Heretaunga Tamatea Settlement Trust is the Post Settlement Governance Entity for Heretaunga Tamatea. Established to receive the redress negotiated by He Toa Takitini in settlement of the historical Treaty grievances of Heretaunga Tamatea against the Crown. Te Rohe o Heretaunga Tamatea Hāro ake rā Te Kaahu ki tūāraki ko Tūtaekurī, Koko i te taupae o Ruahine ki runga ki Ruataniwha. Whakatemoana te titiro ki te tonga ko Pōrangahau. Heretaunga - Tamatea! E kokoia, e ara e! ​ Considered the richest, most fertile soils in all of Aotearoa, the traditional tribal rohe of Heretaunga Tamatea comprises 1.475 million acres spread amongst lofty mountain ranges, deep, conturing valleys and large, vast alluvial plains with five main river systems fuelled by the Heretaunga and Ruataniwha aquifers. ​ The rohe of Heretaunga Tamatea is aptly described by 'te kanohi hōmiromiro o te hāro o te kāhu' (the all seeing eye of the hawk in flight). It starts on the coast at Te Kauwae-a-Māui/Cape Kidnappers and follows the coast north to the mouth of the Tūtaekurī River. It then extends westward along the Tūtaekurī to the foothills and eastern slopes of the Ruahine Range. Heading south, it embraces the Kāweka and Gwavas Forests to the headwaters of the Manawatū River in the south. It then crosses eastward to the coast at Te Poroporo and turns northwards up the coast embracing Parimāhu, passing one of the nation's outstanding landscapes - Kōhinurākau, Te Mata-o-Rongokako and Kahurānaki, the sacred mountain of the rohe - to arrive back at Te Kauwae-a-Māui/Cape Kidnappers. ​ Before the arrival of Pākehā, a system of wetlands, swamps, and lakes extended from the Heretaunga plains through the Pekapeka wetlands and the Ngā Puna-a-Tara to the Whatumā lake system in the south. This, together with the area’s coastal fisheries and extensive bush, provided extremely rich sources of food, as well as medicine and materials for the region’s peoples. The names of the rivers, streams, natural features, fauna and flora of Heretaunga Tamatea illustrate the long association between the land and the people. The signficant wealth and prosperity of Hawke’s Bay has been sourced both from the lands and the waters of the rohe, and from the labour and generosity of generations of the hapū of Heretaunga Tamatea. ​This generosity is the primary example of the tikanga of manaaki tangata, the customary practise of welcoming and embracing of guests to our lands; our participation with distinction through several colonial and imperial wars; our major contribution to industrial, pastoral, agricultural and horticultural development; and our iconic academic, artistic and sports acclaim. Ngā Hapū o Heretaunga Tamatea The hapū of Heretaunga Tamatea are tangata whenua within their respective takiwā. The rich resources of Heretaunga Tamatea and surrounding areas attracted successive waves of immigrants over the centuries. Among the earliest groups to settle in the region were Ngāti Hotu, Ngāti Mahu, Ngāti Whatumoana, Ngāti Ōrotu and Te Tini-o-Awa. Later came te Kurahaupo waka settlers of Ngāi Tara and Rngitāne, followed by the Takitimu peoples of Ngāti Kahungunu under Taraia and Ngāti Ira/Ngāi Tahu under Te Aomatarahi. Although the arrival of new migrants sometimes led to conflict with groups who precded them, strategic intermarriage helped to stabilise communities and establish bloodlines which connect the present hapū of Heretaunga Tamtea through these ancestors to the lands they currently occupy. They have held, and continue to hold, ahi-kā-roa since they first settled the land. The hapū of Heretaunga Tamatea are: Ngāi Tahu ki Takapau Ngāi Tamaterā Ngāi Te Ao Ngāi Te Hauapu Ngāi Te Hurihanga-i-te-rangi Ngāi Te Kīkiri o Te Rangi Ngāi Te Ōatua Ngāi Te Rangikoianake I Ngāi Te Rangikoianake II Ngāi Te Rangitekahutia Ngāi Te Rangitotohu Ngāi Te Ūpokoiri Ngāi Te Whātuiāpiti Ngāi Toroiwaho Ngāti Hāwea Ngāti Hikatoa Ngāti Hinemanu Ngāti Hinemoa Ngāti Hinetewai Ngāti Hotoa Ngāti Honomōkai Ngāti Hōri Ngāti Kautere Ngāti Kere Ngāti Kotahi Ngāti Kurukuru Ngāti Mārau o Kahungunu Ngāti Mahuika Ngāti Manuhiri Ngāti Mihiroa Ngāti Ngarengare Ngāti Papatuamāro Ngāti Pīhere Ngāti Pōporo Ngāti Pukututu Ngāti Rāhunga Ngāti Takaroa / Ngāti Tākaro Ngāti Tamatea Ngāti Te Rehunga Ngāti Toahoropaki Ngāti Tukuaterangi Ngāti Urakiterangi Ngāti Whakaiti. The hapū of Heretaunga Tamatea sometimes created competing political alliances like Te Hika-a-Ruarauhanga and Te Hika-a-Papauma, Ngāti Kahungunu ki Heretaunga and Ngāi Te Whatuiāpiti but for most part they have lived politically independant lives under seperate rangatira, each on their own lands, each with their own mana.

 • Whakapā Mai | Contact Us | Heretaunga Tamatea Settlement Trust

  Whakapā Mai CONTACT US Me he pātai, he kōrero, he amuamu rānei whakapā mai Ngā Kaimahi STAFF Darryn Russell Chief Executive Kāhu Tātara Christine Hilton Business Manager Te Huia Darleen Carroll Executive Assistant Te Kōpara Victoria Wilson Senior Crown Relations Policy Analyst Te Toroa Whakapā Mai - Contact Us Hāora Office Hours 9am - 5pm Tau Waea (Phone Number) 0800 (TAKITINI) 0800 825484 06-876 6506 Īmēra (Email) office@heretaungatamatea.iwi.nz Tau Wāhi (Address) 1st Floor, BNZ Building 117 Heretaunga Street West Hastings Pouaka Poutāpeta (PO Box) PO Box 2192, Hastings, 4122 Ingoa (Name) Īmēra (Email) Ingoa Whānau (Surname) Tau Waea (Phone Number) Waiho mai he karere | Leave a Message SEND Thanks for submitting!

bottom of page